• Opiskelu ja tavoitteet

 • Opiskelu aloitetaan aakkosista ja tavoitteena on hankkia kielitaito, joka on tyydyttävä asioitaessa venäjäksi erilaisissa matkailu- ja kaupankäyntitilanteissa.

 • Sisältö

 • Opinnot koostuvat kielen kaikkien osa-alueiden harjoittamisesta: kuullun- ja tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja puhuminen. Maantuntemuksen ja kulttuurin opetus nivoutuu kaikkiin osioihin.

 • Oppitunneilla liitämme oppikirjan tekstit ja rakenteet internetin avulla nykypäivään. Venäjän kirjallisuus, musiikki, elokuvat ja taide tulevat tutummiksi. Loppuvaiheessa pyritään sanomalehtien avulla ymmärtämään kieltä ja yhteiskuntaa laajemmin.

 • Kuuden kuukauden intensiivisen opiskelun jälkeen opiskelija osaa lukea, kirjoittaa, keskustella ihmisen arkeen liittyvistä asioista sekä kaiken kaikkiaan tulee toimeen Venäjällä.

 • Mikäli olet opiskellut venäjää jo aikaisemmin, annamme sinulle alussa eriyttävää materiaalia.

 • Pidetäänkö oppitunnit suomeksi vai venäjäksi?

 • Me puhumme venäjää ensimmäisestä tunnista alkaen. Kuitenkin kielioppiasiat ja kotitehtävät selitetään myös suomeksi.

 • Kenelle kurssi on tarkoitettu?

 • Kurssimme on tarkoitettu jokaiselle, joka tähtää yleiskielen oppimiseen. Sen voi aloittaa puhtaalta pöydältä eli ei tarvitse osata edes kyrillisiä kirjaimia.

 • Jos työskentelet palvelualalla , tämä on hyvä mahdollisuus kehittää kielitaitoasi, jotta pystyisit auttamaan venäjänkielistä asiakasta.

 • Jos olet ylioppilas ja suunnittelet vielä opintopolkuasi, kurssi on hyvä vaihtoehto välivuoden ajaksi.

 • Jos olet kielien harrastaja, venäjä avaa sinulle jälleen uuden maailman.

Naapurin kieltä on aina hyvä osata. Kulttuuri ja yhteiskunta avautuvat, ja kaupankäynti sekä matkailu käyvät sujuvammin.

Tervetuloa venäjän kielen tehokurssille, jolla opiskelet ensin 4 kk Suomessa, Hartolassa (sijaitsee Lahden ja Jyväskylän puolivälissä) ja sitten 2 kk Venäjällä, Hatsinassa (sijaitsee 40 km Pietarista lounaaseen).

Opetus tapahtuu maanantaista perjantaihin. Opetusta on 5h/päivä, mikä kotitehtävien kanssa tekee 40-tuntisen työviikon. Majoitus asuntolassa, päivittäiset ruokailut ja ryhmän tuki luovat hyvän oppimisympäristön.


Venäjää puhuu arviolta 275 miljoonaa ihmistä, joista äidinkielenään noin 165 miljoonaa.
Venäläisten matkailijoiden määrä vaihtelee ruplan kurssin vaihdellessa, mutta tarve kielitaitoisesta henkilökunnasta on kuitenkin suuri. Nykyisellä kasvuprosentilla venäjänkielisten määrä Suomessa ylittänee nimittäin 100 000 tällä vuosikymmenellä.
VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN LINJA


Hatsinan maisemia